Smještaj

Saznajte više o smještaju za goste u okolici našeg resorta

Smještaj u okolici resorta

Na samom imanju postoji kućica za mladence gdje se mladenci mogu smjestiti.
Što se tiče smještaja za goste, u blizini resorta nalazi se nekoliko smještajnih objekata u obliku privatnih kuća ili manjih hotela kao što je primjerice hotel Lužnica ( 01 3350 944 ) ili hotel Gec ( 091 5149 908).

Za više informacija, posjetite stranice turističke zajednice klikom na donji link.

Ponuda smještaja
Nazovi Sad